Děkuji za to, že jste tu s námi byl. Budete nám chybět... & Pane prezidente Václave Havle, děkuji Vám za svobodu naší krásné země, za Vaši odvahu a za to, že jste byl prezidentem, na kterého jsem byla hrdá. Děkuji Vám za to, že jste dokázal, že slušnost má cenu. Patříte k nám jako Pražský hrad k Praze, proto navždy zůstanete s námi. & za to, že jste nazýval věci pravými jmény v době, kdy se to vůbec nenosilo.. a taky za odvahu jít proti proudu. mámm pocit, že s Vámi se uzavřela jedna obrovská kapitola. snad se hrdinové zrodí i mezi námi. & Pane Prezidente, děkuji Vám, že jsem se narodila do demokratické země, kde mohu vyznávat Boha a studovat. Moji prarodiče Boha vyznávat nemohli a Vy jste na filozofické fakultě také studovat nemohl. Děkuji. & Za možnost žít, vyjadřovat se a studovat svobodně! & ... za možnost, že mohu studovat aniž by někdo řešil původ a politické smýšlení mých rodičů a projevovat, šířit a žít v demokracii a uctívat lidská práva a to jen díky Vám, pane Václave Havle! & Věřím, že je mnoho věcí, které byste nám chtěl ještě říct, stejně tak, jako se mezi námi najde spousta lidí, která by něco ráda pověděla Vám. A tak alespoň tímto způsobem to mohou učinit. Je škoda, že jsem se s Vámi nikdy nepoznala osobně, a proto tedy říkám "nashledanou", jednou se někde sejdeme. Mám na Vás pár otázek, některé čistě hloupé a prvoplánové, jiné trochu přemýšlivé a hlubší. Děkuji Vám, že jste umožnil lidem naší země žít a smát se beze strachu. Snad se nám podaří společně s pravdou a láskou získat, třeba jen nepatrné, vítězství každý další den :) mějte se a smějte se & Děkujeme Vám za Vaše nasazení pro pravdu, pro lásku, pro spravedlnost, pro které nikdy nebylo a není učiněno dost. Buď Vám i nám Bůh milostiv. & Za to, že jsem se narodila do demokratické země, kde mohu svobodně vyjadřovat své názory a postoje. Za to, že mohu vycestovat do jakékoliv země, že za rok již budu moci volit politickou stranu, která se mi bude zdát nejlepší. Za to, že mohu jednat svobodně ve všem! Děkuji za Vaši nesmírnou odvahu a sílu vzepřít se čemukoliv a komukoliv! Jste mi velkým vzorem v mém budoucím životě. Kéž by se našli další a další lidé, jako jste byl Vy! ♥ & SVOBODU & Děkuji Vám pane Václave Havle za lásku, kterou jste dal tomuto národu. & Díky že jste mi svou vírou v lepší budoucnost a zásadovostí umožnil dnes cestovat a vzdělávat se v pravdě, což moji rodiče nemohli. Děkuji a odpočívejte v pokoji & Milý pane prezidente, děkuji Vám za to co jsem a věřte, že se snažím využívat vše co je mi díky změnám, které se díky Vám staly realitou, nabídnuto. Studovala jsem v zahraničí, pracuji pro EU, mluvím plynně anglicky, miluji cestování, čtu zahraniční tisk a věřím v sílu vůle. Hlídejte nás i nadále! & DĚKUJI VÁM PANE PREZIDENTE VÁCLAVE HAVLE, že moje dcery díky Vám mohly vycestovat za hranice a získat spoustu dobrých zkušeností a já bez problémů jsem je mohla navštěvovat. Moc Vám za vše děkuji a nikdy na Vás nezapomenu. V mém srdci zůstáváte. & Děkuji, Václave Havle, byl jste jediný Prezident, který byl mým prezidentem. Děkuji Vám za vaši lidskost a za vše, co jste pro tuto zemi vykonal. Žijete dál v myslích slušných lidí. & Děkuji za svůj život, protože to v jakých podmínkách dnes žiji je z velké části Vaše zásluha a i když si své životy tvoříme vlastním přičiněním a platí, že co zasejeme to sklidíme, Vy a lidi kolem Vás se postarali o svobodné podhoubí pro naše semínka. S láskou a hlubokou úctou na Vás vzpomínám. & Děkuji za naději, že ještě nezemřely základní hodnoty, jinými již tolikrát přehlížené. Slova jsou zde zbytečná, činy již dokazaly co jste pro nas byl a navždy budete. Děkuji! & Za své foglarovské a skautské roky, za stáž v Anglii, studium krajinářství, za možnost procestovat 44 zemí světa, za návrat do Barmy, za živou občanskou společnost a za možnost svobodně tvořit, budovat, učit a nesypat žito do flinty. Život stojí za žití. Díky. & Děkji za svobodu ve které mohu žít! & za vše, co jste pro nás udělal. & ‎...slova nemohou vystihnout hluboký a bolestivý zármutek, který se odchodem Pana Prezidenta Václava Havla snesl na naši zemi... ČLOVĚK, OBČAN, SVĚTOOBČAN, PREZIDENT, KAMARÁD, OBHÁJCE A ZASTÁNCE SLABÝCH A NEMOCNÝCH, VÝZNAMNÝ A NENAHRADITELNÝ BOJOVNÍK ZA SVOBODU, VZOR LIDSKOSTI, SKROMNOSTI, HLOUBAVOSTI, INTELEKTUÁL, UMĚLEC A VIZIONÁŘ.... Tím a mnohým více, kteréžto pochopíme možná-doufejme-postupem času, pro mě byl; PAN PREZIDENT PAN VÁCLAV, PAN HAVEL- PAN PREZIDENT OSVOBODITEL..... Nechť moudrost jeho SLOV zasněží celou naši zem, a nechť LÁSKA A SPRAVEDLNOST stane se pro nás mottem, hnacím motorem našich životů.... S hlubokou ÚCTOU A POKOROU, SE VAŠEMU LIDSTVÍ A VAŠIM ČINŮM, Pane PREZIDENTE, klaním a DĚKUJI VÁM ZA CELOU RODINU Jedličkových.... Mír a klid VAŠÍ VZÁCNÉ DUŠI, pozdravujte tam nahoře Pana Prezidenta Masaryka, Pana Smoljaka i Járu Cimrmana a mnohé další.... Kéž jsou Vaše nebeské večírky blažené, plné smíchu a SVOBODNÉ.... Svobodné stejně tak SVOBODA, kterou jste nám před 22 lety pomohl vybojovat !!!! DĚKUJEME............ & za to, že jsem mohla vyrůstat ve svobodné zemi. Děkuji za to, že jste veřejně bojoval za něco, co jsem já v té době ještě nemohla (měla jsem jen 4 roky) :o) Děkuji Vám za to, že jste pro mě byl a nadále i budete vzorem. & Byl jste můj president a navždy jím už zůstanete. Jste mi blízký, jako dosud nikdo z našich představitelů. Pane Havle, Vašku, nepřestávám Vám děkovat... & Děkuji za vše, čím jste zlepšil naše povahy. Děkuji. Člověk se snaží být díky Vám lepším. & Pane Václave Havle, děkuji Vám za vaše velké a statečné srdce, za vaši slušnost a reprezentování České republiky ve světě, za to, že jsem díky Vám, mohla vyrůstat v demokratické zemi a prostě za to, že jste nebyl jen výjimečným prezidentem, ale také člověkem, na kterého nikdy nezapomenu. & Pane prezidente chci Vám říct veliké DÍK za vše ,co jste pro naší zem udělal a váš odkaz bude žít v nás navždy, jen díky vám jsem byla hrdá na to ,že jsem z České republiky , jaký jste byl prezident, jaký jste byl hlavně člověk. Děkuji Vám za mé rodiče , mé sourozence, mé přátelé moji rodinu. Nikdy nezapomenu!!!!! XXXX & Děkuji Vám za to jaký ste byl prezident, ale hlavně za to jaký jste byl velký člověk...myšlenkami, duší a hlavně činy! & Děkuji za to, že jste byl vůdčí osobou v roce 1989 a že jste nedovolil, aby revoluce u nás proběhla se zbraněmi tak jako v Jugoslávii. & to jaký jste byl a co jste dokázal! & Pane Václave Havle, děkuji za to, že jste byl. Navždy zůstanete v našich srdcích. & Díky Vám pane prezidente bude pravda a láska v našich srdcích stále vítězit. & Pane prezidente, děkuji Vám, že jste nám pomohl ke svobodě. Děkuji Vám, že jste nás vedl. Poneseme Váš odkaz do časů budoucích. & Pane Prezidente, děkuji, že mohu své děti vychovávat ve svobodné zemi. & Děkuji, že jste ukázal, že slušnost není slabost. & Děkuji za to, že jste byl. & Děkuji za to, že jste byl. & Pane Prezidente, Děkuji Vám za Vaši odvahu, odhodlanost a úsilí, s kterým jste bojoval proti totalitě, vládě tyranie a pro svobodu nás všech! Děkuji Vám za slušnost, obětování, naslouchání, otevřenost, chápání a úctu, kterou jste nás učil, otevřel oči a ukázal cestu i těm méně tolerantním, či méně prozřelým. Děkuji Vám za vaše činy, myšlenky, inspiraci a odkaz, který jste nám zanechal. Budu se snažit všechny hodnoty, ideály a myšlenky, které jste s námi sdílel předat i svým dětem, aby i ony jednou znaly cenu demokracie a svobody, kterou jste nám přinesl. Bylo mi ctí být občanem státu, v jehož čele jste stanul vy, pane prezidente Václave Havle, Bylo mi ctí být vaším spoluobčanem. Děkuji. & Děkuji za to, že tady dnes mohu byt, mohu studovat, cestovat a říkat vlastní nazory. Jste navždy v našich srdcích jako nás milovaný otec, vysvoboditel, prezident, člověk. Dekuji & Děkuji za nadčasové myšlenky, autentičnost a lidskost. Děkuji za to, že se díky Vám naše země opět stala pravým srdcem Evropy, ne mocí a velikostí, ale poselstvím, které přetrvá, a je natolik potřebné v době ekonomické a kulturní krize Evropy. & za to, že život začal mít smysl, za Vaše důsledné "snílkovství", které nakonec svrhlo režim a přivedlo miliony lidí do ulic, za to, že jste ukázal "bezmocným" jejich moc, za to, že jsme fyzicky pocítili, že pravda a láska v r.1989 zvítězíla nad lží a nenávistí & Dekuji za to, ze jsem se mohla po dvaceti letech vratit do vlasti. Dekuji za prezidenta - cloveka! & Děkuji Vám za vše, pane prezidente Václave Havle, za odvahu, jež mne inspirovala k přepisování Vaših her za nesvobodných časů, za ty krásné chvilky smíchu a naděje, které jsem prožívala při tom přepisu - vaše myšlenky a váš humor nám dodával hodně sil k přežití pro nás tehdy krušných časů, za podporu Plastiků a všech dalších, co trpěli a trpí i jinde ve světě - váš hlas svědomí, jimž jste apeloval do posledních chvil vašeho života. Mladí lidé vč. mého syna, věřte, budou pokračovat a vytrvají, neboť si jsou vědomi všeho, co jste pro nás učinil. V lásce k pravdě vaše rebelka MM (VR) & Děkuji Vám za svobodu. Doba není lehká, tak jako každá doba si nese své složitosti. Ale co je hodnotově nevyčíslitelné je to že nejsme nikým omezování na svých lidských právech. Nyní jen zůstává otázka běžného lidského žití, kdy se dále musíme doslova bít za svůj prostor na světě, ale právě umožnění tohoto rovného souboje je skryto ve slově svoboda. Spousta lidí tento souboj považuje za uzurfování seba samotných, ale neuvědomují si při tom, že záleží jen na jejich lidských schopnostech. Je samozřejmé, že ne všichni máme stejnou startovní pozici v životě lidském, ale pořád v pozadí stojí neomezené možnosti a svoboda lidských práv, což za minulého režimu nebylo ani myslitelné. Děkuji také za Vaší lidskost, pokoru a přátelskost kterou jste okolo sebe po celý svůj život rozdával. Vy jste odešel, ale Vaše myšlenky tady zůstanou a budou nabývat na čím dál větším významu, o to více, čím více se bude svět od nich odklánět, aby nám opět ukázali správnou cestu, cestu za kterou jste po celý život bojoval a i na úkor pohodlí svého života vybojoval. Děkuji Vám, že mohu dnes se svou rodinou svobodně žít, cestovat a radovat se z života, nebýt nikým omezován, že mohu svým dětem ukázat svět a na Vašich myšlenkách jim ukázat nejdůležitější hodnoty lidského soužití - lidskost, pokoru, porozumění, přátelství, lásku, svobodu. Použiji Vaše slova: Ať pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Děkuji. Josef Lehečka s rodinou Kateřinou Lehečkovou a dcerou Veronikou & Děkujeme...za všechno... & to,že jste světu ukázal, že i politik může být tolik skromný a "lidský" & THX bro.... & Děkuji za naději a víru! & Pane prezidente, dekuji za svobodu... & Pane Prezidente, děkuji Vám za všechno, co jeste udělal pro to, aby slovo "svoboda" mělo konkrétní podobu. Za to, že vím, že i politik může být slušný a poctivý člověk.... DÍKY A MĚJTE SE TAM KRÁSNĚ. & za to,že jste naší zemi vrátil úctu a jméno & to, že jsme se mohli narodit ve svobodném státě a nemuseli jsme tak zažít dobu, kterou jste pomohl dostat pryč z naší republiky. Děkuji za to, že jste bojoval (a ne jen u nás, ale i ve světě) za tak silné hodnoty a nevzdával jste se jich. Zapsal jste se do srdcí všech - a ne jen lidem v Česku, ale v celém světě. Děkujeme Vám za to, že jedna z největších osobností světa měla českou národnost. & děkuji, že jste byl naším prezidentem a jediným na kterého jsem pyšný & Děkuji Vám, pane prezidente Václave Havle, za to, že jste vůbec byl, že jste nám před více než dvaceti lety dal pocit být hrdý na to, že žijeme zrovna tady... děkuji. Odpočívejte v pokoji. & Děkuji Vám za všechno, co jste udělal pro naši zemi, a tedy pro nás všechny. Děkuji třeba také za to, že mohu studovat to, co chci, protože o tom se mým rodičům mohlo jen zdát. Zkrátka moc děkuji za Vaše veliké činy při budování naší svobody... & Děkuji za to, že dnes můžeme svobodně vyjadřovat své názory, za to, že můžeme svobodně studovat. Také děkuji za to, že můžeme svobodně cestovat a reprezentovat naši malou zemi v zahraničí. Až s Vaším odchodem jsem si uvědomila jak hrdý Čech vlastně jsem! Dnes již rozhodně nepochybuji, že naděje umírá jako poslední. DĚKUJI za vše, co jste pro náš národ udělal, odpočívejte v pokoji, pane prezidente... & ...děkuji za lásku,přátelství a za všechno,co jste pro nás udělal.Děkuji!!!!!! & to, že jste nám ukazál, čeho lze dosáhnout s vizí, že pravda a láska vítězí.. & Jen díky Vám nemusím žít ve strachu, díky Vám mohu o sobě svobodně rozhodovat, díky Vám za vše, co jste v dobré víře pro národ Čechoslováků udělal. Je smutné, že odcházíte práve v době, kdy Vás je znovu tolik potřeba. & Děkuji pane Václave Havle,pane prezidente za lásku,která z Vás vyzařovala,za pokoru kterou jste přenášel na nás,za vaši laskavost se kterou jste projevoval vaše názory, za svobodu, kterou neustále cítím. za víru v dobrého člověka i za víru v Boha. Pokoj Vám a Světlo věčné ať Vám svítí . Nikdy na Vás nezapomenu.Pražanová & Pane Prezidente Havle, děkuji Vám za moznost žít a pracovát v České Republiky a cítit se svobodným a váženým občánem!!At´pán Buh Vás doprovází na Vášý poslední cesty!! S velkoú ůctou...kláním se Vám...Ljubomir Ljubenov Varna - Bulharsko & Děkuji Vám pane prezidente, že už se nemusím zabývat myšlenkou, jak opustit naší krásnou malou zemi, abych mohl žít ve svobodě a demokracii....děkuji Vám, že mohu svobodně cestovat, svobodně se vyjadřovat a svobodně se věnovat tomu, co mě zajímá a baví, aniž bych se musel obávat postihu z vůle vyšší moci... zemřel král, ať žije král !!!!! & Václave,děkuji vám,za váš odkaz a za to,že jste težké břemeno minulosti převzal na svá bedra a tím našemu státu dal svobodu.Necht je i vám ted lehká zem.Děkuji!!! & Za to, že jste pomohl uskutečnit naši současnost. & Děkuji za všechno co jste pro nás udělal a nikdy na vás nezapomenu.Byl jste moc dobrý preezident! & Za lásku, čistotu a pravdu, s nimiž jste životem šel, a tisícům jiných srdcí tím dodal odvahu. & děkuji za Vaše duchovno a hodnoty, za vzor, naději, za probouzení toho lepšího v lidech... & Za příklad, který jste dal našemu národu, za cestu, kterou jste ukázal - za to, že i po své smrti spojujete nás Čechy ve vědomí, jak vzácná je svoboda. & Děkuji za to, že jste BYL, za to že jste byl mým vzorem, dobrým a tolerantním člověkem a změnil život mě, ale i mému okolí. Nikdy nezapomenu na Váš odkaz Pane Havle. Děkuji & Děkuji za všechno & Děkuji za prožítí větší části života ve svobodné společnosti za mne a za svobodný život mých dětí. V neposlední řadě za to, že se, díky Vám, častěji zamýšlím nad tím, co je v životě důležitější. Děkuji a všechno hezké tam někde jinde. & Ďakujem Vám Václav Havel za to, že ste bol človekom ktorý cítil a miloval. Nás obyčajných ľudí si vážil a dal nám slobodu. Už nikdy podobná osobnost a človek s takou empatiou a dobrým srdcom nebude v politike. Uprimnú sústrasť celej rodine. P.S: Mám pocit akoby umrel člen mojej rodiny. & Děkuji za Vaši lidskost, upřímnost a pokoru a věřím, že zůstanete v našem srdci napořád. & Děkuji za znovuzrození naděje, že v našem národu je síla rozpoznat a prosazovat morální hodnoty, kterými jste žil, děkuji. & děkuji za plamínek naděje, který nám osvětloval a osvětluje temnotu a hluboce se stydím, že nemám ani setinu odvahy, kterou jste měl, na demonstraci za svobodu Tibetu jsem měl možnost Vám krátce stisknout ruku a od té doby mám v duši malinkou jiskřičku, kterou stále opatruji, aby nezhasla, Děkuji. & Ďakujem za nádej, že sila myšlienok môže meniť ľudské srdcia, že mať ideály nie je detinské. & Děkuji za naději,kterou jste dal lidem a za to jaký lidský a úžasný jste byl člověk.Díky Vám věřím,že pravda a láska skutečně mohou zvítězit,když budeme jednotní.Nesmírně si Vás vážím a nikdy na Vás a na Vaše poselství nezapomenu.Děkuji ❤. & Děkuji za naději, kterou jste nám dal. & Děkuji Vám, pane prezidente, za vše, co jste pro náš národ udělal. Za Váš boj proti totalitě a boj za svobodu vlasti. Díky Vám jsem dnes hrdý, že jsem čech. Vašemu odkazu zůstaneme do smrti věrni. Svobodu dnes máme, demokracii také. Lásku , slušnost a pravdu si však ještě budeme muset vybojovat. Díky za to, že jste nám ukázal cestu. Děkujeme a odpočívejte v pokoji. & Děkuji Vám Václave Havle za to, že mohu žít v této době, za kterou vděčíme Vám, děkuji, že jsem mohla vychovávat svého syna v této době a také děkuji za Vaše slova: Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Jsou hluboká a pravdivá, silná a laskavá. S hlubokým zármutkem v srdci se s Vámi loučím... I když... V mém srdci zůstáváte napořád :-). S úctou Vaše Jarka Panaková & Děkujeme Vám pane prezidente Václave Havle za vše, co jste pro náš národ Čechů a Slováků udělal. Zůstanete v našich srdcích a myšlenkách neustále s velkou úctou. Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí....Odpočívejte v pokoji pane prezidente. & Pane prezidente, děkujeme za vše, co jste pro nás vykonal. Stal jste se duší našeho národa, tou lepší částí každého z nás. V úctě, Lukáš Gazda s rodinou. & Děkuji že jsem mohl vychovat syna ve státě který měl tak skvělého prezidenta. & to, že jsem mohl dospět a vystudovat ve SVOBODNÉ zemi. Moc si toho vážím. Nezapomenu na Vás, pane prezidente. Děkuji. & Děkuji pane Václave, za to že mohu žít v době jaké žiji, že se nemusím bát vyslovovat své názory a postoje a že jsem dobu před "svobodou" nemusela zažít. S Vámi pro mne odešla ochranná ruka českého a i slovenského národa a největší osobnost. Děkuji za Váš přínos tomuto světu. & Děkuji, pane prezidente, že díky Vám jsem mohla vyrůstat ve svobodné zemi. Budete nám tu moc chybět! & Děkuji pana Havle a ex prezidente....za Vámi udělené gigantické amnestie a propuštění lumpů určitě ne...ty hodně obyčejných lidí poškodily .... & Děkuji Vám za svobodu a demokracii a s tím spojené životní možnosti, které byly mým rodičům a jejich vrstevníkům odepřeny. & Za sebe i celou naši rodinu děkuji za možnost žít svobodně a jít vlastní cestou k pravdě a míru, DĚKUJI. & za všechno, co jste pro tuto zemi udělal a za to, jaký jste byl člověk. Nikdy na vás nezapomenu. & Je neuvěřitelné jak v dnešní době dokázal jeden člověk zasáhnou celý svět svou myšlenkou v dobro a lásku... Dal najevo Všem, že to co nás spojuje a naplňuje nejsme my, ale to co z nás vychází, to co pouštíme do světa a co se nám pak vrací mnohonásobně z úročené. Osobně jsem ho neznal a už nepoznám, ale to co z něj čerpám a cítím z jeho osobnosti je něco, co překračuje svět ve kterém každý den žiji... a za to Vám Václave děkuji! & Díků by bylo na celou stránku, proto jen DĚKUJI! Budete vždy v našich srdcích PANE PREZIDENTE. & Václav Havel byl a je stále pro mě válka autorita. Pozoroval jsem mši svatou na TV, i když jsem chtěl vykonat osobní pouť na jeho rozloučení. Nemohl jsem přijet z osobních důvodú, ale i tak se stydím, když si vzpomenu co p. prezident pro nás všechny vykonal (tedy i pro mě). Přijeli i turisté ze zahraničí. Ty nezapomenutelné chvíle r. 1989 jsem prožil na TU ve Zvolenu (dřevařská fakulta) a v ty přelomové dny začínající pátkem 18. 11. 1989 jsem tel. mluvil s pí Olgou Havlovou jako vyjádření pomoc a součinnosti studentů ze slovenských škol. Chtěl bych zaslat kondolenční list paní Dagmar, ale až po vánocích. Jen musím se někde dotázat na adresu. & Děkuji vám pane Havle za vše co jste pro tento národ udělal nebýt vás nežijeme ve svobodné zemi . Jste otec českého národa DĚKUJI & Děkuji. Budu se vždy chovat dle zásad, které jste celý život propagoval. & Díky za Váš velký vzor, jsem hrdá na to, že jste byl náš prezident, měla jsem Vás upřímně ráda. & Děkuji za Vaší víru, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. & Děkuji pane Prezidente za to, že jsem se mohla díky Vám narodit ve svobodné zemi! & Pane prezidente Václave Havle, děkuji Vám za to, co jste pro naší republiky vykonal. Na vždy budtete v mém srdci! & Děkuji, Václave, že díky Tobě žiji svobodný život že díky Tobě mohu naplňovat svůj život v plném rozsahu příležitostí, v oblasti práce, lásky a celého žití. Děkuji, že díky Tobě máme před sebou budoucnost ve svobodné zemi se velkým podílem demokracie. Děkuji, že jste nám vzorem osobní odvahy a pevnosti v osobní víře. Děkuji, že v nás zanecháváš útěchu, naději a poselství, že "Pravda a Láska zvítězí". & za mou svobodu, svobodu mé rodiny a mých budoucích dětí... & Pane Prezidente, děkujeme za všechno, co jste pro nás a naši svobodu učinil.. Váš odchod nás bolí. & nas mily p.prezident velmi som vas milovala a vazim si vsetkeho co ste vykonal pre nasu repubilku cs mam vas stale velmi rada a navzdy zostanete v mojoím srci a p.havlovej zelam vsetko krasne aby vsetko zvladala PAN BOH VAM DAJ SVOJE POZEHNANIE ZO SRDCA ZELA EVA A CT DAKUJEM ZA DOKUMENT CO VYSIELAJU PRE NAS LUDI & Děkuji, že se po Listopadu 89 mohla naše rodina zase sejít....Děkuji, že jsem v posledních letech mohla svobodně cestovat a poznávat. Děkuji, že jste Čech. Děkuji. & Není větší české osobnosti než li Václav Havel, je to člověk nové doby který bude zapsán do dějin, a jsem vděčný, že jsem mohl žít v době kterou prezentovala tato OSOBNOST & Děkuji Vám za příklad pro sebe i své děti. & Děkuji za svobodnou zemi ve které můžeme dnes žít & Dekujeme pane Havle za svobodu kterou jste pro nas vybojoval.Nikdy nezapomeneme.Dekujeme & Pane Havle, děkuji za to, co jste pro tu naši malou zemi udělal. Díky za to, že nyní můžeme svobodně žít, přemýšlet, bavit se. Pro mne jste byl a navždy zůstanete člověkem č.1. & Děkuji Vám, pane prezidente Havle, za vše, co jste udělal pro naši republiku, naši vlast, naši svobodu! Děkuji Vám, že jsem mohl vyrůstat ve svobodné zemi! Smekám před Vámi a Vaší osobní statečností. & Děkuji za krásné dny v listopadu 1989. Za to, že mohu svobodně říkat své názory a tím, za celý svůj další život. Děkuji za to, že mé děti nemusí žít dvojí život, jako jsme žily my "husákovy děti" & Děkuji za naději, za Vaši lidskost. & Děkuji,že jste dokázal všem lidem kolem sebe,že pravda a láska může zvítězit nad lží a nenávistí! Nikdy nezapomeneme na velikána srdcem,slovem a také písmem na Prezidenta Václava Havla.Děkujeme Vám za mnohé! & Dakujem, Pan Prezident, za to, ze ste boli, ste a navzdy budete! & PRAVDA A LÁSKA MUSÍ ZVÍZĚZIT NAD LŽÍ A NENÁVISTÍ ! & Děkuji za Váš boj proti komunistům a za Vaši naději, že Pravda a láska zvítězí... & Děkuji & dekuji pane prezidente za vse,bez vas bychom nebyli tam kde jsma nyni & Děkuji Vám za všechno - za svobodu a demokracii, za naději a lásku. Nikdy nezapomenu .. & Děkuji pane prezidente...PROSTĚ JEDNO VELKÉ DĚKUJI !!! & Za vše co jste pro nás udělal. & Dekuji,ja slibuji,ze kazdy den udelam alespon malicko proto,aby pravda a laska zvitezila.Dekuji pane presidente,ja na vas nikdy nezapomenu & to, co jste dělal a udělal pro tuto zemi a pro nás všechny, kteří jsme prožívali předešlé i dnešní období. Budeme na Vás vzpomínat s úctou a připomínat Vaší osobnost našim vnoučatům. Díky & ...za svobodu, za to, jak dnes mohu žít, za každodenní svobodu kterou mohu prožívat, za to, že mi nikdo nediktuje, co mám dělat, kde mohu jít, co mohu poslouchat. Díky Vám za to, jaký jste byl člověk, jeden z nás, za to, co všechno jste dokázal. Ne pro sebe, ale pro nás všechny. Pro naši krásnou Českou republiky. Nebýt Vás, nebylo by mnohé. Nebýt Vás, byli bychom bůhví kde. Velký a věčný dík. & Děkuji Vám, pane prezidente za to, že jste osvětlil cestu pravdy a lásky nám ostatním, kteří možná podobně cítí, ale zcela si to neuvědomovali. Díky Vám jsme bohatší. & Děkuji náš drahý pane Prezidente, za svobodu, naději,pravdu a lásku...děkuji za Vaši odvahu, porozumění, pokoru a statečnost. & Děkuji pane prezidente za život ve svobodě, kterou jste nám mírem vybojoval. Odpočívejte v pokoji. & Za to, že jste probudil blanické rytíře v nás. Za to, že jste ukázal světu, jací doopravdy jsme. Protože kdybychom se neztotožňovali s vašimi názory, kdybychom ty kvality neměli v sobě, nemilovali bychom vás. A my vás milujeme. & Děkuji Vám Václave Havle, za to jaký jste byl, vaší moudrosti a skromnosti, čeho jste dosáhl, co jste dokázal - ukázal jste všem, že slušnost, rozum, láska a pokora může pohnout celým světem a může zvítězit. Jste můj vzor, velice si Vás vážím a vždycky si na Vás vzpomenu. Šťastnou cestu! & Dekuji za svobodu a moznost studovat zit......... & Děkujeme za to, že můžeme svých pět dětí vychovávat ve svobodě k lásce k Bohu a k lidem. Děkujeme za Vaše myšlenky a slova ♥ & za Vaši lidskost, které je dnes všude tak málo. & Děkuji, že jste mě přiměl myslet. Že jste ovlivnil život můj a přese mě i životy mých dětí. Byli bychom jiní, kdybyste nebyl. Je mně tak smutno! & Pane Prezidente Václave Havle.Děkuji Vám za to,že díky Vám,mohu opět žít ve svobodné zemi.Že jste svými morálními postoji a svoji osobu byl příkladem,vzorem pro velkou část tohoto národa.Já osobně jsem si Vás nesmírně vážil a byl jste mým vzorem.Budete navždy se mnou,v mém srdci,vzpomínkách..Jste už s Bohem a ať odpočíváte v pokoji.Děkuji Vám za vše.. & Děkuji za hloubku Vaší osobnosti, která dokázala propojit masy bez rozdílu vyznání a národnosti a inspirovala nás po zbytek našich dnů. Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. & Pane prezidente, já děkuji, za sametovou revoluci, a všechny krásný věci, za hodnoty a svobodu, zazapomenout nemohu! & aj my Slováci Vám chceme poďakovať za všetko, čo ste pre nás urobili ... & Děkujeme, vážený pane prezidente. Byl jste pro nás vzor. & Děkuji za všechno, co jste pro naší zemi udělal. V mém srdci jste jediným správným prezidentem České republiky, v mém srdci jste a budete patriotem České republiky. & pane Havle, váš sen nekončí, naopak, teprve začíná. & Za to, že jste mluvil za lid a nebál se vyslovit své názory, za to, že můžu žít ve svobodné zemi, za to, že jste naší zemi udělal dobré jméno po celém světě a za to, že i přes všechna pokušení politiky jste zůstával obyčejný člověk... Děkuji & Řekla bych, že jeden obrovský DÍK mluví za vše!!! & Děkujeme Pane Prezidente Václave Havle za svobodu naší i našich dětí ! Odpočívejte v pokoji ... & S velkou úctou k Vám, děkuji za naději. & Děkuji Vám, pane prezidente, za svobodu, naději a inspiraci. Mám Vás rád. & Děkuji za otevření Hradu, za otevření hranic a země, za nové příležitosti, za možnost cestovat a vítat tady hosty z jiných zemí. & Drahý nejdražší pane Prezidente Václave Havle, děkuji za to, že jste kázal světlo v tunelu, že jste ukázal cestu sounáležitosti a spojení. Bohužel děkuji i za Vaši smrt, která může být oním podnětem, který naše současná společnost momentálně potřebuje. Snad se vzchopíme a půjdeme Vaší cestou PRAVDY A LÁSKY! & za celou naši krásnou zemi a za moje rodiče, kteří rok 89 zažili osobně & Děkuji, že jste byl a zil! Adéla Jiránková & Ďakujem za lásku, ďakujem za slobodu, ďakujem za to čo som, ďakujem Vám. Vzhľadom na moju povahu, presvedčenie, zmysel pre spravodlivosť by som zrejme dnes, nebyť aj Vás, mala ťažké chvíle a rozhodne nie slobodné. ďakujem, že môžem žiť v pravde a v láske aj keď sú niekedy veľmi kruté. P.S. Pozdravte Magora a plukovníka J.J. & Děkuji pane prezidente Václave Havle za všechno co jsi pro nás udělal. & Děkuji za výdrž s jakou jste bojoval za svobodu a pravdu. & Děkuji za to jak jste inspiroval miliony lidí a tím pomohl míru, pravdě a lásce na celém světě. & děkuji za můj obyčejný život, za život ve svobodě http://www.zbb.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=597&Itemid=83 & děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat, děkuji, děkuji za nezdar: ten naučí mne píli, bych mohl, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji. & Děkuji za to, že mám šanci žít svůj život. Že moji rodiče mohli se podívat do světa.Děkuji, že jste věřil. & Dziękuję Panie Prezydencie - za Kartę 77, za Solidarność Polsko-Czechosłowacką, za Pana życie! Krzysztof Kliszczyński Warszawa, Polska Varsava, Polsko & děkuji, děkuji Vám za to, že jste vůbec byl, protože nebýt Vás, není dnes mnoho z nás... & Václave, ty snámi, my s stebou "V". & Nikdy nepřestanu být vděčný za to co jste pro nás udělal. Nikdy nezapomeneme. & Lidsky snad děkuji. Zbytečně moc bylo řečeno a teď nevím nevím za co bych měl poděkovat.....kdo poděkuji obyčejným lidem ? & Děkuji za vše... & Děkuji za všechno co jste pro nás udělal. Jste jeden z mála důvodů, proč jsem hrdá na to, že jsem z této země. Nikdy nezapomenu! & Dakujeme Vaclave česť tvojej pamiatke & Děkuji za Vaše doplnění Masaryka, pane Václave Havle! Pravda musí zvítězit nad lží a nenávistí. Pojďme pro to každý dělat maximum! & Děkujeme za Vaši lidskost, pokoru a za to, že jste nám a našim dětem umožnil žít ve svobodné zemi. & Chci poděkovat za svobodu, která je základní lidské právo....sbohem vážený pane prezidente, sbohem milý Václave. & Děkuji Vám pane Václave Havle,že jste tu pro nás a s námi byl. & Děkujeme za vše ,co jste pro nás udělal.Byl jste pro nás vzor lidských hodnot ,svobody,demokracie.Děkujeme! & Děkuji Vaclave Havle za to, že mohu žít ve svobodné zemi, že jste rozsvítil v mém srdci naději v lepší zítřky, děkuji a v mém srdci budete navždy & za to, že bude pro Klause těžké, aby ukradl Váš odkaz. & Nebyt Vas pane Havle tak nejsem tam kde jsem,mockrat dekuji & za vše... & Děkuji pane prezidente... & Za možnost narodit se ve svobodné zemi, pane prezidente. & děkuji za to že jste tu byl pro nás. s vámi odchází slušnost. & Děkuji za všechno, co jste pro nás uděla. Nikdy nezapomeneme. & Děkuji, pane PREZIDENTE, za víru v pravdu a lásku a naději na svobodu a demokracii která Vás neopustila do posledních dní. Byl jste a zůstanete v našich srdcích! odpočívejte v pokoji... & zato, že jsem díky Vám mohla vyrůstat ve svobodné a demokratické zemi. & Děkuji Vám pane Václave Havle, za Vaši vytrvalost, duchovní i morální podporu, za to, že díky Vám, jsem hrdý na to, z jaké země pocházím, děkuji Vám za Vaši službu občanům ČR a SR, a za to, že jste se nebál nazvat věci pravými jmény. Děkuji. & Děkuji za vše co jste pro nás udělal;-) & ďakujem za Vašu pokoru a skromnosť & Děkuji, že může žít život jaký žiji... & za VŠECHNO !! & Děkuji & Děkuji za to, že můžeme žít v součásti světa, který je svobodný, můžeme se sami rozhodnout v tom, co je dobré a co špatné, děkuji, že slovo člověk zde není jen prázdný pojem. & Děkuji Vám, pane prezidente, za všechno co jste pro nás udělal, za to, jaký jste byl, nikdy nezapomeneme. & Děkuji Vám, že jste byl, že jste a že budete... & Vzpomínáme pane prezidente, jsme stále s Vámi. & Za naději, že navzdory všemu má Pravda a Láska smysl. & konecene skurvysyne jsi chcipnul & Dekuji za to, ze jste lidem otevrel cestu ke Svobode & všechno,co jste pro nás udělal,kvůli vám někteří žijou.. & Děkuji za demokracii, svobodu a víru v to, že i dobří politici mohou v ČR existovat... byl jste víc, než znamenitý politik, byl jste přeúžasný člověk... & ďakujem za povzbudzovanie k mravnosti a k premýšľaniu o večnosti. & Děkuji za svobodu a demokracii & Za svobodný život, který jste přivedl... & Ja děkuji za demokracii a kapitalismus. & Děkuji za to, že chci být podle vašeho vzoru lepší! & Děkuji & Děkuji za to, že se můžu svobodně vzdělávat a mít spoustu možností a životních příležitostí !!! & Děkuji Vám pane Prezidente zato, že jste tu byl pro nás. Odpočívejte v pokoji.. & Kéž bysme jako národ byli silní tak, jak jste byl silný vy... & Děkuji... & Vážený pane prezidente, děkuji za svobodu, děkuji za vše, co jste pro nás a naši zemi vykonal! Buďte s námi, prosím, i dále! & Díky za to, že jste byl a dál zůstáváte v našich srdcích. Vaše jméno a poselství zůstane nesmrtelné. & už jen to, kolik lidí Vaš odchod ve svých srdcích pocítíl, kolik státníku z celého světa se s Vámi chce rozloučit, dokazuje, jak velký člověk jste byl. Ale věřte, že my jsme to věděli už dávno. Doufám, že tam kde jste, svoji pravdu a lásku naleznete. Děkuji za vše. & Děkuji za to, že jste byl!!! & Děkuji pane Prezidente, děkuji, že žiji ve státě, na který jsem přes všechny jeho problémy hrdý, děkuji že mohu, děkuji, že jste se nebál nesmát se skutečným hodnotám v této cynické společnosti a cynické době a hledat cestu v pravdě - http://video.idnes.cz/?idVideo=V111220_132419_tv-zpravy_krr + vzpomínkové video pro vás. Mrzí mne, že jsem nikdy neměl tu čest vás osobně potkat, ale stejně ve mně kus z vás zůstane a věřím že Váš otisk v nás z části zůstane tak, jako otisk TGM zůstal v lidech první republiky. Děkuji & Děkuji za svobodu. Za svobodu slova i svobodu pohybu. Díky Vám dnes mohu žít a pracovat tam, kde chci a říkat otevřeně, co si myslím. & Děkuji za Vaši odvahu, naději, vůli a skromnost! & Díky za vše, co jste pro nás udělal a za to, jaký jste byl. & to, že jste ukázal, že má opravdový a hluboký smysl jít za tím, v co uvnitř věříte, i když ostatní mohou být proti Vám. A že se hodně věcí dá změnit i s láskou, pokorou a úctou k sobě i ostatním. Jsem vděčná za to, že jsem se s Vámi mohla potkat. Byl jste opravdový Pan prezident. Odpočívejte v pokoji. & za to, že jste byl... & Děkujeme že jste náš prezident,pořád. & Za váš nadhled a odpuštění & Za váš nadhled a odpuštění & Děkuji, Václave Havle,že jsme Vám mohli vždycky věřit, že všecko, co jste říkal, jste také myslel a konal, díky, že jste v nás vždycky udržoval plamínek naděje & Díky za všechno, co jste pro náš stát udělal, a že jste nám zajistil demokratickou budoucnost... & There is no more Vaclav Havel! Díky! & Děkuji za to, že mohu studovat, co chci a že mohu žít ve svobodné zemi. & Svobodu & za demokracii. Co více je možné pro národ udělat? & Za to že, jste pro nás tolik udělal! & Děkuji Vám pane Václave Havle za Vaše velké srdce k nám všem a budu Vás mít v mém srdci napořád, & Děkuji Pane Prezidente za to, že jste nám dal svobodu, to nejcennější, čím vůbec můžeme disponovat. Něco, co nám žádná ať už třeba ekonomická krize nevezme. Děkuji! & to, že si můžu svobodně vybrat, koho budu volit a co budu dělat. Děkuji, že krom hokeje jsou ještě další momenty, kdy je člověk hrdý, že je ČECH. & za to, že mohu být díky Vám pane Václave Havle, hrdá na tuto zem. & za Vaši pokoru, upřímnost. odvahu, neutuchající naději a za to, že jste jako první státník přemohl všeobecné obavy z reakce Čínské zlomoci a pozval oficálně Dalai Lamu & to, že si můžu svobodně vybrat, koho budu volit a co budu dělat. Děkuji, že krom hokeje jsou ještě další momenty, kdy je člověk hrdý, že je ČECH. & Děkuji & za krásnou laťku v osobní i společenské morálce, lidskosti a uvědomění, kterou jste nám nastavil, a které bohužel zatím nikdo nedosáhl & Děkuji. Za to, že jste se postavil za národ a ukázal, že to jde i jinak: čestně, lidsky, s rozvahou. Kdo teď bude udávat mantinely, hranice slušného chování dosavadním politikům... Děkuji za svobodu. & to, že jste tu prostě byl s námi! & http://dekujivaclavehavle.cz/#podekovani180 & Děkuji, že jsem Vás směl potkat, poznat a mít za svého prezidenta. Děkuji za Váš odkaz. & Díky za odvahu, charakter, vizi a banány bez front! & Děkuji Vám především za svobodu a za to, že jste díky Vaší odvaze, osobnosti, postojům a názorum, dokázal, že má smysl usilovat o svobodný a lepší svět i z naší malé země uprostřed Evropy. & to, že jste byl...A zůstanete v mé mysli a v mém srdci. & to, že můžu být hrdý na svůj stát a žít svobodný život... & Za Vači lidskost, humanitu a dobrosrdečnost & Děkuji Vám pane Václave Havle za to, že mohu žít život takový jaký žiji.....život svobodný. & Děkuji za Váš vzor pokory a skromnosti, které dnešním politikům a vůbec celé společnosti tolik schází. Děkuji, že jste se nenechal změnil slávou výsluní, ale že jste změnil mnohé. Bude náš národ ještě někdy takto truchlit...? & Děkujeme za vše co jste pro naši zemi udělal!!! & Děkuji, za to, že jste byl jeden z mála, kteří se nebáli stát si za svým názorem za jakoukoliv cenu, jen život, který žijeme pro to, čemu věříme, má smysl. & Chci poděkovat za to že máme demokracii a svobodu ,jinak by náš stát vypadal uplně jinak .. Jednou o Vás budu vyprávět svym dětem ,jste muj vzor & Děkuji vám... & Díky za slušnost, pokoru, humor a vášeň pro demokracii a spravedlnost. & Děkujeme pane Havle, za všechno, co jste dokázal a jaký jste byl člověk!!! & Za krásné Vánoce roku 1989 a nový začátek. & Děkuji Vám za to, že jste byl, za Vaši statečnost, děkuji za vše, co jste pro nás udělal, že se k nám vrátila demokracie a svoboda. Děkuji & děkuji, byl jste skvělý člověk & lidský přístup, za Vaši skromnost a lásku k národu.. & Děkuji za Vše, co jste pro NÁS udělal... Dopracovaly pilné ruce, utichlo navždy předobré srdce. Očima se už nepodíváte, teď klidným spánkem odpočíváte. Utichlo srdce, zůstal jen žal, ten, kdo Vás měl rád vzpomíná dál. & za to, že jste byl & za šanci žít a ne jen přežívat & Děkuji za víru ve vítězství pravdy a lásky a za to, že jste touto vírou žil! Jste mi velký vzorem! & že i v dnešní době, může pravda a láska, zvítězit nad lží a nenávistí & to, že jste všem ukázal, že i v téhle maličké zemi uprostřed Evropy můžou vyrůst lidé, kterým se bez přehánění klaní celý svět. & Za všechno, co jste vykonal pro naši malou zemičku v srdci Evropy, ale nejenom pro ni. Chtěl bych poděkovat i za to, že jste byl za každé situace věrný svým zásadám a principům humanity obecně. Od doby TGM neměl český národ osobnost, jakou jste byl Vy a zlé tušení mi říká, že nějaký čas ani mít nebude. Proto děkuji za všechno a snad Vám bude někde tam nahoře lépe než tady u nás na zemi. & neutuchající víru v dobrotu člověka a sílu svobodného ducha, který se dostane přes všechny mříže, ostnaté dráty a zdi. & Pane Havle, děkuji Vám za naděje, které jste rozdával a děkuji za lepší budoucnost. & Děkuji za Vaši statečnost. Děkuji za Vaše úsilí. Děkuji, že jste zůstal člověkem. & Děkuji Vám za to, že jste se nebál a změnil budoucnost naší země pro všechny její, i budoucí, občany. Děkuji za to, že jste byl člověk natolik upřímným, rovným, čestným a přitom bojovným. V našich srdcích nebudete zapomenut. Děkujeme. & vážím, co jste všechno udělal pro náš národ čestný Občane Havle & svobodu, za možnost volby, za to, že jste nikdy nepřestal věřit, za to, že jste mi ukázal správnou cestu. Zachránil jste náš národ a dalším generacím jste zajistil lepší život. Děkujeme! & Myslím, že Valhalla je to pravé místo pro Vás. & I když jsem jenom mladá holka, která se narodila 5 let po Sametové revoluci, byl jste pro mě vždy vzorem a jen díky Vám jsem hrdá na to, že jsem Češka. Vaše osobnost uchvátila nejen Česko, nejen Evropu, ale celý svět. Sjednotil jste nás a dal nám naději. Nemohu ani popsat jak moc si Vás vážím. Ano, teď je sice čas truchlit, ale vždy bude v mém srdci mít místo patriotismus a tam budete navždy i Vy. Děkuji Vám za svou svobodu. & za to, že žiji již od narození ve svobodné zemi, a vůbec za celý můj život, protože bez Vás by vypadal úplně jinak! & děkuji Vám za to, jaký jste byl báječný člověk, jak jste vládl naší zemi a jaká výborná literární díla jste nám dál. Velice si vás vážím. & Pane Prezidente, vaše smýšlení a dobro zůstanou s námi! & možnost žít ve svobodné zemi & vše co jste pro nás udělal. Myslím že již navždy zůstanete v srdcích spousty občanů včetně mého...byli jsme a budeme na vás navždy hrdí..! & Ač jsem Sametovou revoluci ani léta před ní nezažila, samozřejmě vím, co vše jste pro náš národ udělal. Jste člověk, jež si zaslouží nesmírné uznání, neboť bez Vaší odvahy a morálních postojů bychom dnes možná nebyli tam, kde jsme. Jste osobností, na kterou se nezapomíná, osobností, bez které by naše svoboda byla jedním velkým otazníkem. Děkuji Vám, že jsem měla možnost vyrůstat již v zemi, která je svobodná! Doufám, že tam nahoře si Vás budou nesmírně vážit! & za život ve svobodě... & .... to,že ste žil a veril.... & Děkuji pane prezidente za to,že jste to tady svým přičiněním všechno otevřel. Nebýt Vás, necestujeme a nemáme možnosti,jaké máme. Byl jste a vždy budete mým velkým vzorem. Nechť je Vám zem lehká. & Děkuji Pane Havle, děkuji za vše. Podle mého je váš odchod největší ztráta v dějinách ČR & Děkuji Vám za to, že můžu vyrůstat ve svobodné zemi. & za Vaši lidskost, že jste byl hlavně člověk, ne jen ziskuchtivá karikatura, člověk neuvěřitelně odvážný, odhodlaný a oddaný (nevím kde bychom byli nebýt Vás, možná že odpovědí je reakce Svazu mladých komunistů Československa), nejen proto - děkuji, děkuji, děkuji,...,∞ & za Vás...teď už tu zůstanou jenom samí jestřábi...jste jeden z nějvětších Čechů, co kdy žil,,,, & to, čím jste pro nás byl a za to, čím díky vám jsme my! & Děkuji za to, že jsem vyrůstala v demokracii a mohla svobodně odjet na rok na echcange na NZ, bez Vás a vašeho odboje by to možná nebylo možné. Jste pro mne velký vzor! Děkuji za všechno! & Dík a mír & Děkuji za Váš optimismus v nepříznivých dobách, za pevnost v morálních postojích, i když to znamenalo nepopulární kroky, za Vaši obdivuhodnou schopnost sebekritiky, za Váš jemný humor, a hlavně za Všechno, co jste udělal pro naši rodinu, ať už přímo, či nepřímo, a pro celé další generace. & Děkuji Vám za to, že můžu žít ve svobodné zemi. & Mír Vaší duši, pane prezidente...Vy i Vaše manželka paní Olga jste byli opravdu vzácní lidé. & Děkuji za to, že jste byl. A že jste byl takový, jaký jste byl. & Milý pane prezidente, děkujeme za to, jaký jste byl, za to, že jste nám ukázal tu správnou cestu, za to, že jste nás učil slušnosti a lásce. Nikdy nezapomeneme. & za pomoc při při budování naší demokracie & čtenářský zážitek z Vaší Zahradní slavnosti a Vyrozumění v roce 1966.A pak už za všechno,co jste dělal,ačkoliv naděje tehdy byla v nedohlednu.Alespoň pro mě.A o to větší radost v roce 1989.Díky. & Za nadšení z roku 1989, kdy jsme jeli s PIRKEM do Prahy a měli plakát Havel na Hrad na zadním skle a všichni na nás trooubili a blikali na podporu, za zajímavé rozhovory a projevy, které jsem vždy rád četl a poslouchal, za moudro, které z Vás čišelo. Za to, co jsem viděl v očích všech, kteří přišli v neděli na Václavák... Je toho moc. Prostě děkujeme. & za to, že jsem měl to obrovské štěstí se narodit do svobodné země ... & za Vaši lidskost a schopnost proměnit sen národa ve skutečnost & Za všechno - za báječného manžela a možnost žít, kde nám to vyhovuje, za možnost vystudovat, pracovat a zklizet uznání kdekoliv ve svobodném světě. Děkuji za to, že jsem a vždy budu pyšná na ten náš národ šikovných a vtipných lidí se silnou kulturou, hodnotami a nohama pevně na zemi. & Děkuji Vám za pravdu a za lásku.Navždy budete mým prezidentem. & Děkuji Vám za svobodu. :-) & Vážený pane prezidente, děkuji vám za množství silných zážitků ještě dávno předtím, než jsem se s Vámi mohl osobně setkat. Děkuji za otevřené hranice a svobodu říkat, co si myslím. Děkuji za to, že už nemusím večer ladit rušený Hlas Ameriky. Děkuji za vaše slova vyřčená i napsaná. Děkuji za to, že jste se stal (navždy) mým prezidentem. Odpočívejte v pokoji. & Za kuráž a naději, kterou jste svému národu dodal. Nikdy nezapomeneme... & Děkuji za to, co jste vykonal & Za to, jaký jste byl a co jste všechno jste pro nás vykonal. Děkuji, že jste mi dal důvod být aspoň na někoho, co se týče České republiky, hrdá. Byl jste a budete mým vzorem, děkuji Vám pane prezidente. & Za to jaký jste byl! Nikdy mě nerozplakala ztráta známé osobnosti. Prvně jsem zažila tento pocit, s Vaším odchodem. Děkuji za vše, co jste pro celou republiku a vůbec celý svět udělal.! Nedokáži vyjádřit slovy. DĚKUJI & ... nezlomnou víru v lepší život, Vaše osobnost a víra mě inspiruje! & Za to, že jste byl jeden z MNOHA lidí, kteří se zasloužili o to, abychom mohli pást pod články i negativní komentáře. Máte mou úctu. & to, že jsem mohl být aspoň na někoho hrdý ve spojitosti s Českou Republikou. Nechť se Vám dopřeje zasloužilého odpočinku. & Za možnost svobodně vycestovat a vracet se do vlasti a za mnoho dalších věcí, ktereé dnes díky Vám považujeme za samozřejné..DĚKUJI & Děkujeme Vám, byl jste nám skvělým "otcem". & Děkuji za to, pane Presidente, že jsme sice nezvitězili a nezvítězíme možná nikdy, jenomže jste nám všem znovu ukázal, že znovu a znovu to alespoň zkusit má smysl. & za vaši statečnost, která je pro mne motivací v těžké chvíli & ... ze sme!! & mily Vasku, mily pane prezidente a Nacelniku, moc bych vam chtel podekovat za demokracii v nasi zemi, za uprimnost vasich projevu a za to, ze jste byl, jste a budete obcanem nasi zeme, za to, ze jste nam ukazal, ze pravda a laska snad jednou zvitezi nad lzi a nenavisti a v neposledni rade za nezapomenutelne chvile s vami stravene na trutnovskem festivale a za jeho podporu...budeme na vas vzpominat s laskou!!! & za cígo & ...to, jaký jste byl a co jste pro naši zemi udělal. Jste jedním z nejdůležitějších osob v historii České republiky. & Děkuji za svobodu. Děkuji za to, že pro naši generaci jste byl a budete morálním vzorem, symbolem čestnosti, slušnosti a obětavosti, člověkem hodným odbivu a velkého respektu. Děkuji! & Za naději a vaše hry. Děkuji & za morální vzory, symbol svobody a humanistický pohled na svět, kterým jste mě v mládí inspiroval. & Vaší lidskost a čestnost, se kterou jste nám vždy šel příkladem. Budete nám scházet a nikdy na Vás nezapomeneme. & Děkuji Vám za vedení naší země po pádu komunistické vlády a za to, jak jste ukázal, že i skromný a slušný člověk může obstát v politice. & Děkuji vám za svobodu naší zemi a děkuji za to, že vím, že si člověk má za svými morálními principy stát. Děkuji za váš postoj a všem ostatním, kteří se navzdory hrozbě perzekucí a kriminálů postavili za svobodu. & to, že jsem již ve škole nemusel oslovovat "soudružko učitelko", ale "paní učitelko". Děkuji za svobodu a možnost svobodného cestování, která byla mým rodičům a prarodičům dlouhá léta odpírána. & Děkuji za všťepování morálních zásad, ktéré tolik chybí naší společnosti! & Za svobodu. Letiště si zasloužíte. & Dakujeme za nadej, ze pravda a laska zvitazi nad klamstvom a nenavistou. Nezabudneme. & Děkuji Vám, že jste nám byl na Trutnovském festivalu tím nejlepším náčelníkem & že jste byl jedním z mála slušných politicky aktivních lidí v této zemi. Děkuji za to, co jste pro mě a ostatní udělal. Díky Vašku... & Za to, že jste nám dal svobodu, vrátil mi víru v lidskou čestnost, spravedlnost a dobro. & Za to, že jsem svého tatínka viděla tenkrát v listopadu poprvé doopravdy šťastného. & za Vaši laskavou tvář, kterou jste tomuto Světu nastavil. & Za možnosti a příležitosti a především za sebeúctu. & všechno, co jste pro naši zemi udělal. Vám na ni záleželo... & Drahý Václave, děkujeme, že jste pro mou generaci přes dvacet let tatínkem. Že do Vaší náruče jsme mohli vždy schoulit, bylo tam bezpečí a my se nebáli toho, co nás čeká mimo ní. Ptali jsme se Vás stále: "co teď?". Snad již dospíváme a budeme umět pokračovat dál ve Vašich šlépějích. & narodila jsem se do svobodné a relativně demokratické země. děkuju! & všechny možnosti a příležitosti, které jste nám otvíral, za víru v lepší zítřky. Děkuji z celého srdce. & Za to ze jste na malou chvili mohl ukazat, ze politika je poslani a ne jen povolani. Za to, ze se nemusim bat. & Za Naději. & Za svobodu, ve které nyní žijeme. & Děkuji Vám, za to, jaký jste byl a doufám,že se stanete nesmrtelným příkladem pro všechny ostatní.. & za sebe i ty, kteří odešli ještě před Vámi a bylo jim taktéž umožněno radovati se z konce totalitního režimu & Váš smysl pro humor, který jste si zachoval i v době, kdy ostatní ztráceli naději...a děkuji Vám hlavně za to, že jste nám ukázal pravý význam slova svoboda & Za vyrůstání ve svobodné zemi. & za Vaši krásnou duši & Váš humor a inspirativní příklad & za to, že jsem se při pomyšlení, že jste tu s námi, nemusel za Čechy nikdy stydět.. & Za nás & Za demokracii. Za svobodu. Za moudrá slova. Za naději. A hlavně za to jakým jste byl člověkem. & Za dětství , které jsem mohla díky Vám prožít a za vzor, kterým jste pro mě byl & Za to, co jste pro Nás a okolní svět udělal. Za to, co jste zde vytvořil a zanechal. Za každé maličkosti, i velké věci. Za svoji skromnost a za svůj charakter! Jedno Velké Díky! Nechť je Vám Země lehká! & Váš nesmírný smysl pro spravedlnost, za Vaši obětavost, která sebou přinesla spoustu těžkostí a ani v nejtěžších okamžicích jste nepolevil na morálních hodnotách, které jste vyznával. Přála bych si na světě více takových lidí jako jste byl Vy. & Osmnáctého dvanáctý/zmizela morálka naší zemi/věta, že pravda vítězí/našla se mezi námi všemi./Prvního nás vždycky zdravil/zvykli jsme si na něj/revoluci s námi slavil/zvone píseň zapěj./Nikomu neslušela/trikolora nikdy více/teď ale potemněla/na náměstí žhnuly svíce & za svobodu, demokracii a víru v hodnoty, které začínaly být lidem cizí, ale díky Vám, k nim mnozí opět našli cestu a uvědomili si jejich význam. Jste vzorem naplnění lidského života. & vzor idejí, které formují i budou formovat celý můj život, jakožto i celé společnosti, která by bez Vás, ač se to tak pozitivně nemusí zjevně zdát, nebyla takovou, jakou dnes umí být. & Za to, že jste se vzepřel a pomohl nám získat svobodu, což bohužel zdaleka není běžné a samozřejmé. Jako jeden z mála politiků jste mi byl názorově i lidsky sympatický a toho si neuvěřitelně cením. Nebyl jste bezchybný, to ostatně není nikdo, ale Vaše zásluhy ty chyby zásadně převažují. Nechť tato stránka i Vaše památka slouží jako motivace i pro jiné.. & Vážený pane Havle, děkuji Vám za to, že jsem se mohl narodit do demokracie. & Sbohem a diky za ryby... & za to, že jste byl morálním příkladem pro nás ostatní a respektovaným člověkem, díky kterému žijeme ve svobodné zemi. & za to, že jste nám dal naději. Vaše hodnoty v nás, slušných lidech, zůstanou pevně zakořeněny a nikdy svou identitu neztratíme. Děkujeme prostě za vše! & Vaše celoživotní dílo, pravdivost a život bez přetvářky. & Děkuji Vám Pane Prezidente za to, že díky Vám jsem se mohl narodit do svobodné a demokratické země, vážím si toho. & Za to, že jste cítil ke svému národu takovou povinnost, jakou by měl cítit každý, a za to, že jste se nezastavil ani tam, kde ostatní ztráceli odvahu. Děkujeme & Za svobodu & Za to, že jsem se narodil ve svobodné a demokratické České republice. & Děkuji za tu upřímnou a krásně nakažlivou lidskost, srdečnost a ideály, které jste prosazoval nejen slovy ale i skutky. Děkuji za to, že jste mi dal naději, že pravda zvítězí nad lží a láska dokáže víc než nenávist. Děkuji za to, že jste mi svým vzorem dal sílu prát se za morálku i v dnešní společnosti. Budete navždy v mém srdci! & Za to, že zrovna Česká republika se může chlubit vaším jménem. & Za svobodu, morálku a za lidskou slušnost. Za to že jste jako jeden z mála zůstal vzorem. & Svobodu, demokracii, morálku a smysl pro čest! Nikdy nezapomeneme. & Děkuji za SVOBODU !! Pro víc už snad slov neexistují :(.. & Za nejlepší období svého (mladého) života – za 90. léta. & za to, ze lidé po světě říkají: československo, to je Havel a hokej & za to, že jste byl, jaký jste byl... & za to, že jste se dokázal vzepřít. & za poslední štouchnutí do rozpadajícího se režimu, které mohl udělat i kdokoliv jiný & za to, že můžu žít ve svobodné zemi & Za to, že nyní mohu realizovat své sny, říkat své názory, cestovat, volně dýchat... Být zkrátka tím, kým chci a mít na to své výlučné, nikým nezpochybnitelné právo. Za svou svobodu a svobodu mých blízkých, kamarádů a všech obyvatel České republiky. Za to Vám děkuji. & Za lidskost... & Masaryk a Vy pane Havle, jediní opravdoví prezidenti. & Za to, že díky Vám pane Havle nebyl žádný komunista u nás nikdy potrestán. & Za to, že jste byl. & za ukázku, že i politik může zůstat slušným člověkem & Děkuji Vám Václave za Vaše vystoupení na festivalu v Lipnici nad Sázavou v září 1988. Ačkoli jste tam řekl několik naprosto apolitických vět, tak z následné reakce režimu několik tisíc mladých lidí, kteří pod lipnickým hradem seděli, vidělo, jak moc se Vás komunisté bojí. Světlo na konci tunelu zase bylo vidět o něco lépe! Děkuji Vám Václave za to, že jsem poprvé (a asi naposled) poznal, že mohu být pyšný na nějakého vysokého státního představitele své země. Opravdu dobrý pocit. Děkuji Vám Václave za Váš telefonát na open air festival do Trutnova letos v srpnu. Bylo to dojímavé, holky brečely a všichni jsme tak nějak věděli, že se loučíte. Díky, Náčelníku! Byl to silný moment hodný dramatika! Děkuji Vám Václave i za Váš film Odcházení. Geniální tečka. Že vy jste věděl, kdy ji Česká televize zařadí do vysílání, a tiše se tomu smál během natáčení...? & že jste dal nadějí, že pravda a láska zvítězí & ... to, že jste vždy měl co říct k minulosti, současnosti a budoucnosti. Klaním se Vám, byl a jste velikán České země. & Děkuji Vám, pane Havle, že jste mi takovým vzorem. & lidskost a Svobodu, protože bez Svobody bych si nedokázal svůj život představit. Děkuji Vám & Děkuji Vám, že jsem svých 22 nejlepších let mohl prožít ve svobodě a demokracii. Pevně věřím, že Vaším odchodem ideály, za které jste bojoval, nezaniknou a naopak se budou dále rozvíjet a růst. & to, že dokázal jste, že v našich duších může zvítězit pravda a láska nad lží a nenávistí. Díky vám jsem mohl vyrůst v demokracii a doufám, že v ní i zemřu. & trpelivost, vasen, zpravedelnost, viru v lidskem srdcich! DEKUJI!!!! & Děkuji za hezkou reprezentaci České země, která to po 40 letech soudruhů určitě potřebovala.. & Za to, že jste dal politice lidskou tvář, i když bylo mnohem lehčí jen vzít prachy a odejít. & Za veškeré činy, za veškerou snahu. Za to že jste byl. & to, že mohu žít svobodně v demokratickém státě , kde se mohu beze strachu vyjádřit, děkuji i za vzor morální autority, kterým jste se stal pro mnohé. jedno skromné ač nezměrné: Děkuji! & vaše hodnoty a názory, za to že jste neseděl v koutě, za vaši odvahu. Za to, že jste věřil sám sobě a že jste právě Vy spojován s naší zemí. & vaši skromnost, za vaše ideály, myšlenky, činy. Nebýt vás a dalších statečných, nežili by jsme v demokratickém státě. Díky vám jsme Dál. , ,Jen Idealisté můžou změnit svět" Byl jste jeden z nich a změnil jste ho k lepšímu, děkujeme. & za to, že jste si od komunistů nenechal srát na hlavu a ukázal ostatním, že to jde & za to, že Vy jste promě symbol slušnosti, obětavosti, za váš humor a hlavně za DEMOKRACII a SVOBODU v České republice. & to, kde můžeme nyní všichni být. Za ztělesnění vzoru, který by měl každý alespoň trochu následovat. Za útěchu v dobách temných. Za naději v beznaději. Za to, že naděje umírá poslední. & za to, že díky Vám dnes žijeme ve svobodném státě, že jsme dostali možnost žít lépe. Obrovský respekt a úcta. & to, co jste udělal pro český národ. A za to, že díky Vám vím, co v životě chci a co naopak nehodlám dopustit, aby se dělo mně ani jiným. Byl jste vždy mým vzorem, a tak to i zůstane. & Za možnost svobodně se vyjadřovat k čemu chci a jak chci, svobodně vycestovat a vracet se do vlasti a za mnoho dalších věcí, které dnes díky Vám považujeme za samozřejmé. Děkuji. & za všechno, co jste udělal pro naší zemi, pane prezidente. & veřejný boj o hodnoty, za které se v našem "moderním" světě už nevyplácí bojovat. pro mě osobně tímto jste a vždy budete jednou z mála následováníhodných osobností. & za svou minulost, přítomnost a budoucnost, kterou jsem mohl díky Vám prožít a kterou prožiji ve svobodné a demokratické zemi. Děkuji za to, že si mě lidé po celém světě při vyslovení jména vlasti spojí s Vašimi hodnotami.